Tyskie Linie Trolejbusowe
Spółka z o.o.
ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy

Centrala: /32/ 217-02-22
Dyspozytor: /32/ 217-67-16
lub 692-631-516

 Tyskie Linie Trolejbusowe - witamy! TYSKIE LINIE TROLEJBUSOWE - WITAMY!

Jesteśmy jednym z trzech przewoźników komunikacji trolejbusowej w Polsce.
Obsługujemy taborem trolejbusowym sześć linii na zlecenie Miejskiego Zarządu Komunikacji
w Tychach. Ekologicznie do celu! - takim hasłem promujemy komunikację trolejbusową
jako bezemisyjną i całkowicie przyjazną dla środowiska.