Zarząd spółki

Zarząd Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. działa jednoosobowo. Prezesem Zarządu jest Marcin Rogala.

Marcin Rogala ukończył studia na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. Kierunek: "Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych".

Ponadto, ukończył studia podyplomowe:
- Politechnika Warszawska - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Kierunek: "Nowoczesna Energetyka Odnawialna"
- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Kierunek: "Zarządzanie w firmie".

Pozytywnie złożył egzamin w Ministerstwie Skarbu dla kandydatów na członków rad/organów nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Prezes Zarządu - Marcin Rogala