Tyskie Linie Trolejbusowe
Spółka z o.o.
ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy

Centrala: /32/ 217-02-22
Dyspozytor: /32/ 217-67-16
lub 692-631-516

Tyskie Linie Trolejbusowe - zamówienia ZAMÓWIENIA

Regulamin udzielania zamówień w spółce TLT

Załączniki do regulaminu

I. ZAMÓWIENIA UDZIELANE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dostawa 2 szt. elektrobusów z systemem ładowania dla Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące tego postępowania dostępne są na stronie: www.platformazakupowa.pl

II. ZAMÓWIENIA NIE OBJĘTE USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, W TYM ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Brak

----------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie informacje dotyczące aktualnie prowadzonych postępowań publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Tyskich Linii Trolejbusowych, pod adresem https://tlt.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Archiwum zamówień