Tyskie Linie Trolejbusowe
Spółka z o.o.
ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy

Centrala: /32/ 217-02-22
Dyspozytor: /32/ 217-67-16
lub 692-631-516

Tyskie Linie Trolejbusowe - zamówienia ZAMÓWIENIA

Regulamin udzielania zamówień w spółce TLT

Załączniki do regulaminu

1. ZAMÓWIENIA UDZIELANE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

„Dostawa 3 szt. nowoczesnego taboru niskopodłogowego dla Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o.”

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Tyskich Linii Trolejbusowych opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2. ZAMÓWIENIA NIE OBJĘTE USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, W TYM ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

„Dostawa pogotowia technicznego do obsługi sieci trakcji trolejbusowej dla Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o.”

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Tyskich Linii Trolejbusowych.

----------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Tyskich Linii Trolejbusowych, pod adresem tlt.bip.gov.pl

Archiwum zamówień