Tyskie Linie Trolejbusowe
Spółka z o.o.
ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy

Centrala: /32/ 217-02-22
Dyspozytor: /32/ 217-67-16
lub 692-631-516

Tyskie Linie Trolejbusowe - zamówienia ZAMÓWIENIA

Regulamin udzielania zamówień w spółce TLT

Załączniki do regulaminu

1. ZAMÓWIENIA UDZIELANE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia udzielane zgodnie z ustawą PZP publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Tyskich Linii Trolejbusowych, pod adresem tlt.bip.gov.pl

2. ZAMÓWIENIA NIE OBJĘTE USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, W TYM ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

- Obsługa elektryczna taboru trolejbusowego Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. – nr sprawy: PE/04/2016

  Ogłoszenie o zamówieniu (data publikacji 06.12.2016)
  Załączniki:
  Opis przedmiotu zamówienia (data publikacji 06.12.2016)
  Formularz ofertowy (data publikacji 06.12.2016)
  Oświadczenie wykonawcy (data publikacji 06.12.2016)
  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków (data publikacji 06.12.2016)
  Wykaz osób (data publikacji 06.12.2016)
  Wykaz usług (data publikacji 06.12.2016)
  Wzór umowy (data publikacji 06.12.2016)
  Wykaz prac (data publikacji 06.12.2016)
  Informacja o wyborze oferty (data publikacji 21.12.2016)

Archiwum zamówień