Tyskie Linie Trolejbusowe
Spółka z o.o.
ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy

Centrala: /32/ 217-02-22
Dyspozytor: /32/ 217-67-16
lub 692-631-516

Tyskie Linie Trolejbusowe - zamówienia ZAMÓWIENIA

Regulamin udzielania zamówień w spółce TLT

Załączniki do regulaminu

1. ZAMÓWIENIA UDZIELANE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia udzielane zgodnie z ustawą PZP publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Tyskich Linii Trolejbusowych, pod adresem tlt.bip.gov.pl

Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o. uprzejmie informuje, iż ogłosiło przetarg nieograniczony w ramach zamówień sektorowych na:
„Dostawę 3 szt. nowoczesnych trolejbusów niskopodłogowych dla Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o.”

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIEM JEST DOSTĘPNA W BIP

2. ZAMÓWIENIA NIE OBJĘTE USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, W TYM ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Archiwum zamówień