Tyskie Linie Trolejbusowe
Spółka z o.o.
ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy

Centrala: /32/ 217-02-22
Dyspozytor: /32/ 217-67-16
lub 692-631-516

Tyskie Linie Trolejbusowe - zamówienia ZAMÓWIENIA

Regulamin udzielania zamówień w spółce TLT

Załączniki do regulaminu

I. ZAMÓWIENIA UDZIELANE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Brak

II. ZAMÓWIENIA NIE OBJĘTE USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, W TYM ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

1. Budowa sieci trakcji trolejbusowej wraz budową kontenerowej stacji zasilającej.

Informujemy, że na stonie BIP opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2. Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Budowa sieci trakcji trolejbusowej wraz budową kontenerowej stacji zasilającej”

Informujemy, że na stonie BIP opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

----------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie informacje dotyczące aktualnie prowadzonych postępowań publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Tyskich Linii Trolejbusowych, pod adresem https://tlt.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Archiwum zamówień