Tyskie Linie Trolejbusowe
Spółka z o.o.
ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy

Centrala: /32/ 217-02-22
Dyspozytor: /32/ 217-67-16
lub 692-631-516

Tyskie Linie Trolejbusowe - projekty unijne PROJEKTY UNIJNE

Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym (realizowany)
Czytaj więcej >

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zakończony)
Czytaj więcej >