Tyskie Linie Trolejbusowe
Spółka z o.o.
ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy

Centrala: /32/ 217-02-22
Dyspozytor: /32/ 217-67-16
lub 692-631-516

Tyskie Linie Trolejbusowe - walczymy ze smogiem WALCZYMY ZE SMOGIEM

Tyskie Trolejbusy od 35 lat przyczyniają się do zmniejszenia niskiej emisji szkodliwych substancji odpowiedzialnych za tworzenie tak zwanego smogu w mieście.

Całoroczna aktualna praca przewozowa trolejbusów pozwala na ograniczenie niskiej emisji w Tychach o 1100 kg rocznie szkodliwych substancji, w tym:

- tlenku węgla o 650 kg
- węglowodorów o 117 kg
- tlenków azotu o 104 kg

i to przy założeniu, że zastępują autobusy w całości spełniające normę EURO VI.

Dodatkowym efektem eksploatacji trolejbusów jest oszczędność kopalnych źródeł energii w ilości 520 000 litrów rocznie oleju napędowego lub 230 000 m3 gazu.

Zerowa emisyjność w miejscu eksploatacji pojazdów oraz zredukowany hałas to podstawowa zaleta komunikacji elektrycznej, co ma korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców. Największy efekt ekologiczny osiągnięto w Tychach wprowadzając taką komunikację do centrum miasta.

Dalszą odpowiedzią na walkę ze smogiem są działania podejmowane przez Spółkę w celu rozwoju komunikacji trolejbusowej i stopniowego wprowadzenia autobusów elektrycznych (Elektrobusów).