Tyskie Linie Trolejbusowe
Spółka z o.o.
ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy

Centrala: /32/ 217-02-22
Dyspozytor: /32/ 217-67-16
lub 692-631-516

Tyskie Linie Trolejbusowe - archiwum zamówień ARCHIWUM

- Obsługa elektryczna taboru trolejbusowego Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. – nr sprawy: PE/04/2016

  Ogłoszenie o zamówieniu (data publikacji 06.12.2016)
  Załączniki:
  Opis przedmiotu zamówienia (data publikacji 06.12.2016)
  Formularz ofertowy (data publikacji 06.12.2016)
  Oświadczenie wykonawcy (data publikacji 06.12.2016)
  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków (data publikacji 06.12.2016)
  Wykaz osób (data publikacji 06.12.2016)
  Wykaz usług (data publikacji 06.12.2016)
  Wzór umowy (data publikacji 06.12.2016)
  Wykaz prac (data publikacji 06.12.2016)
  Informacja o wyborze oferty (data publikacji 21.12.2016)

- Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa sieci trakcji trolejbusowej" - nr sprawy PE/2/2016

  Ogłoszenie o zamówieniu (data publikacji 13.06.2016)
  Załączniki:
  Opis przedmiotu zamówienia (data publikacji 13.06.2016)
  Formularz ofertowy (data publikacji 13.06.2016)
  Projekt umowy (data publikacji 13.06.2016)
  Oświadczenie wykonawcy (data publikacji 13.06.2016)

- KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE TYSKICH LINII TROLEJBUSOWYCH SP. Z O.O.
nr sprawy PI/1/2016

  Ogłoszenie o zamówieniu (data publikacji 11.02.2016)
  Załączniki:
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (data publikacji 11.02.2016)
  Formularz ofertowy (data publikacji 11.02.2016)
  Oświadczenie wykonawcy (data publikacji 11.02.2016)
  Istotne postanowienia umowy (data publikacji 11.02.2016)
  Wykaz pojazdów (data publikacji 11.02.2016)

- Dostawa wkładek grafitowych do odbieraków prądu - nr sprawy PE/1/2015

  Ogłoszenie o zamówieniu (data publikacji 24.07.2015)
  Załączniki:
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (data publikacji 24.07.2015)
  Rysunek techniczny (data publikacji 24.07.2015)
  Formularz oferty (data publikacji 24.07.2015)
  Oświadczenie wykonawcy (data publikacji 24.07.2015)
  Wzór umowy (data publikacji 24.07.2015)
  Ogłoszenie o unieważnieniu (data publikacji 11.08.2015)

- Dostawa podnośnika kolumnowego - nr sprawy PE/2/2015

  Ogłoszenie o zamówieniu (data publikacji 19.08.2015)
  Załączniki:
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (data publikacji 19.08.2015)
  Formularz ofertowy (data publikacji 19.08.2015)
  Formularz ofertowy - sprostowanie (data publikacji 25.08.2015)
  Wykaz dostaw (data publikacji 19.08.2015)
  Oświadczenie wykonawcy (data publikacji 19.08.2015)
  Wzór umowy (data publikacji 19.08.2015)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (data publikacji 03.09.2015)

- Obsługa elektryczna taboru trolejbusowego Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. - nr sprawy PE/3/2014

  Ogłoszenie o zamówieniu (data publikacji 14.11.2014)
  Załączniki:
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (data publikacji 14.11.2014)
  Formularz ofertowy (data publikacji 14.11.2014)
  Oświadczenie wykonawcy (data publikacji 14.11.2014)
  Oświadczenie wykonawcy (data publikacji 14.11.2014)
  Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (data publikacji 14.11.2014)
  Zobowiązanie wykonawcy (data publikacji 14.11.2014)
  Wykaz wykonanych usług (data publikacji 14.11.2014)
  Zobowiązanie wykonawcy (data publikacji 14.11.2014)
  Wzór umowy (data publikacji 14.11.2014)
  Wykaz wykonanych prac (data publikacji 14.11.2014)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (data publikacji 03.12.2014)

- Dostawa samochodowego pojazdu do naprawy i konserwacji sieci trakcyjnej na potrzeby Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o." - nr sprawy PE/2/2014

  Ogłoszenie o zamówieniu (data publikacji 22.08.2014)
  Załączniki:
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (data publikacji 22.08.2014)
  Formularz ofertowy (data publikacji 22.08.2014)
  Wykaz dostaw (data publikacji 22.08.2014)
  Oświadczenie wykonawcy (data publikacji 22.08.2014)
  Wzór umowy (data publikacji 22.08.2014)
  Sprostowanie do SIWZ (data publikacji 05.09.2014)
  Odpowiedzi na pytania wykonawców (data publikacji 05.09.2014)
  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (data publikacji 30.09.2014)

- Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej
oraz pojazdów mechanicznych w okresie 2013-2015 na rzecz Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. – nr sprawy: PI/4/2013

  Ogłoszenie o zamówieniu (data publikacji 21.10.2013)
  Załączniki:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (data publikacji 21.10.2013)
  Wykaz pojazdów (data publikacji 21.10.2013)
  Formularz ofertowy (data publikacji 21.10.2013)
  Oświadczenie wykonawcy (zał. 3) (data publikacji 21.10.2013)
  Oświadczenie wykonawcy (zał. 4) (data publikacji 21.10.2013)
  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (data publikacji 21.10.2013)
  Projekt umowy (data publikacji 21.10.2013)
  Odpowiedzi na pytania wykonawców (data publikacji 25.10.2013)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (data publikacji 04.11.2013)

- Dostawa wkładek grafitowych do odbieraków prądu (nr sprawy: PE/2/2013)

  Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym (data publikacji: 16.07.2013)
  Załączniki:
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (data publikacji: 16.07.2013)
  Rysunek techniczny (data publikacji: 16.07.2013)
  Wzór umowy (data publikacji: 16.07.2013)
  Oświadczenie wykonawcy (data publikacji: 16.07.2013)
  Formularz oferty (data publikacji: 16.07.2013)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (data publikacji: 26.07.2013)

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
"Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa sieci trakcji trolejbusowej" - (nr sprawy PE/3/2013)

 Ogłoszenie o zamówieniu (data publikacji 13.08.2013)
 Załączniki:
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (data publikacji 13.08.2013)
 Opis przedmiotu zamówienia (data publikacji 13.08.2013)
 Formularz ofertowy (data publikacji 13.08.2013)
 Wykaz wykonanych usług (data publikacji 13.08.2013)
 Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (data publikacji 13.08.2013)
 Oświadczenie wykonawcy (data publikacji 13.08.2013)
 Projekt umowy (data publikacji 13.08.2013)
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (data publikacji 09.09.2013)